Dorobek rzeczowy BZ w Koninie 
Wyszczególnienie Jedn. miary 96-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Razem                 
Rozdano żywności kg    437 178       156 679       182 767       359 543       303 591     1 106 505     1 536 863     1 393 548     1 355 532     2 031 128     1 619 409       1 914 225       940 840      13 337 808   
Wartość rozdanej żywności  1 977 490       797 515     1 067 138     2 471 939     2 197 587     3 327 084     3 452 214     2 745 995     3 407 420     5 262 445     5 095 276    4 622 238    2 546 615      38 970 956   
PŚwM Zrobiono i rozdano paczek szt.      31 161           9 715         11 570         12 460         10 009         10 952           8 890           9 073           8 653           7 191           7 004              6 707             133 385   
w tym w Koninie szt.        8 757           2 015           2 427           1 834           1 784           1 722           1 688           2 322           2 413           2 580           2 359              2 655               32 556   
PZŻ Szkoly w akcji ilość           184              105              104              126              153              117              100              114              100               87              100                  87               79                1 290   
Zebrano żywności w  szkołach kg      23 467         18 517         14 980         17 715         15 465           7 836           8 581         10 883         12 695           7 243         10 470              6 317           7 655           147 852   
Zebr. żywn. w sklepach  (PSP) kg        3 579           2 775           3 540           1 740           1 222           4 947     PsP         5 593         12 144           9 553         12 030            19 341         15 081             91 545   
Wartośc zebranej żywnosci    109 318         74 068         72 160         58 365         46 395         40 327         25 743         50 947         32 883         65 906         93 654            18 951         34 104           669 766   
DTCM Zebrano płodów rolnych kg    155 683         37 450         15 580         24 875           8 914           9 487           2 900         17 759         18 432         12 950           8 575            10 600             323 205   
Wartośc zebranych płodów      77 842         18 725           7 790         12 436           4 457           4 743           2 030           8 879           9 216           7 770           5 145              6 360             165 393   
Zorganizowano wycieczek ilość            58               12                 8               10                 6                 5                 3                 8                 8                 5                 6                    6                     135   
ilość dzieci na wycieczkach ilość        2 403              532              279              410              240              191              233              382              388              177              230                157                  5 622   
PEAD Otrzymano kilogramów kg               -             182 208       955 940     1 456 606     1 274 768     1 167 239     1 676 364     1 368 882       1 652 831     1 125 194      10 860 033   
Wartość żywności               -           1 874 367     2 561 914     2 980 081     2 214 955     2 680 174     4 094 059     4 488 369       3 424 786     3 648 711      27 967 417   
Obroty gotówkowe Dotacje celowe il/zł  38/190103   16/97283   15/57900   11/53800   11/49141   19/93035   18/87800   20/99300   25/182096   27/133900   24/160877   26/154800                        -   
Przychody razem    539 842       152 627       104 340       120 453       152 301       214 564       220 223       221 655       354 504       255 165    299 505 279 140 244 717     3 159 036   
Rozchody razem    522 201       116 826       119 424       115 430       178 572       166 214       235 932       208 237       328 900       257 449    273 720 347 476 214 568     3 084 950   
1% podatku               -                   3 195           4 270           8 921         46 704         19 747         13 393              9 934         10 784           116 947   
Wspierane organizacje ilość           108               65               70              215              172              128              177              126              115              104              104                131              142                1 384   
Liczba podopiecznych ilość      50 000         40 000         45 000         68 000         68 000         62 443         59 971         52 501         41 678         37 735         38 797            36 198         32 225           564 125   
Wolontariusze ilość        4 093           1 599           1 724           1 915           1 800           2 100           1 611           1 794           1 681           1 600           1 640              1 955                  2 100   
Pśw.M- akcja "Pogotowie św. Mikołaja" - paczki świateczne dla dzieci z rodzin ubogich
DTCM- akcja "Dzielimy się tym, co mamy" - wycieczki dla dzieci wiejskich w zamian za ofiarowane przez rodziców ziemiopłody
PPZŻ- akcja zbiorki zywności w szkołach i w sklepach - PSP (podziel się posiłkiem)
PEAD- Europejski Program Pomocy Żywnościowej