AKTUALNOŚCI
O NAS

DZIAŁALNOŚĆ
NASZE PROGRAMY
KOGO WSPIERAMY
LINKI
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
KONTAKT
FEDERACJA POLSKICH
BANKÓW ŻYWNOŚCI


1% dla OPP

6138 paczek w akcji "Pogotowie św. Mikołja!

27.12.2015

[Rozmiar: 51283 bajtów]
Akcja zorganizowana została po raz dwudziesty, w Koninie oraz w 28 gminach wschodniej Wielkopolski, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz sponsorów, którzy wsparli nas finansowo jak i rzeczowo.


Podstawą do przygotowania paczek dla dzieci, o których "zapomniał" św. Mikołaj było ponad 13 ton produktów zebranych podczas ogólnopolskiej zbiórki żywności prowadzonej przez Banki Żywności w dniach 04-06.12.2015r.
W wyniku akcji przygotowano 6138 paczek dla dzieci z najuboższych rodzin. Najwięcej w: Koninie - 1948, Turku -692 Dąbiu- 414, Ślesinie 350. Paczki dostarczono dzieciom uczęszczającym do świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych ognisk wychowawczych, podopiecznym Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Ponad 200 upominków rozwieziono indywidualnie do domów pod adresy wskazane podczas dyżuru w Radio "ZET Gold", gdzie radiosłuchacze zgłaszali rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Akcja możliwa była do przeprowadzenia dzięki 1962 wolontariuszom, zarówno uczestniczącym w zbiórce żywności, jak też przygotowujacym i rozwożącym paczki. Bazą wolontariatu były miejscowe szkoły ponadgimnazjalne i gimnazjalne. W Koninie najwięcej wolontariuszy pochodziło z III LO, I LO, Gimnazjum nr 1,7, ZS Kopernik, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Do akcji włączyli się tradycyjnie harcerze ZHP.
Wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom wyrażamy serdeczne podziękowanie. Dziękujemy sponsorom, którzy odpowiedzieli na wystosowany apel i wsparli naszą akcję. Pozwoliło to pokryć jej koszty, a także sfinansować zakup artykułów do paczek. Dziękujemy Prezydentowi Miasta Konina za bezłpatne użyczenie dodatkowego magazynu na potrzeby akcji, drukarni Trans-Druk za wydrukowanie materiałów do zbiórki, a także lokalnym mediom, głównie Radiu "ZET Gold", za promowanie akcji oraz koordynatorom w gminach, którzy podjęli się przeprowadzenia "Pśw.M" na ich terenie.

^ do góry

O nas działalność nasza oferta kogo wspieramy linki zbiórka żywności kontakt
Copyright © 2005 www.StudioGraficzne.com