Dystrybucja konserw dla potrzebujących z rezerw ARR