Stało się to już tradycją , że ... podczas każdej wycieczki organizowanej przez Bank dzieci otrzymują obiad