AKTUALNOŚCI
O NAS

DZIAŁALNOŚĆ
NASZE PROGRAMY
KOGO WSPIERAMY
LINKI
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
KONTAKT
FEDERACJA POLSKICH
BANKÓW ŻYWNOŚCI


1% dla OPP
1. Historia Banku Żywności w Koninie:

Inicjatorem powstania organizacji był prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski. To on udzielił rodzącej się organizacji schronienia i pierwszej niezbędnej pomocy: lokalowej i finansowej. Od dnia powstania do dzisiaj pełni funkcję Prezesa. Natomiast budowaniem Banku, tworzeniem jego struktury, bazy materiałowej, zaplecza do prowadzenia codziennej działalności, zajmował się, powołany na dyrektora Zdzisław Kępa, który w 2006r po 10 latach solidnej pracy odszedł na zasłużoną emeryturę przekazując obowiązki nowo powołanej Pani Dyrektor Joannie Piekarczyk.


Praca zmierzająca do utworzenia organizacji rozpoczęła się faktycznie 1 września 1996 roku. Już 26 marca następnego roku Bank Żywności w Koninie uzyskał osobowość prawną, został bowiem zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Koninie.

Jesteśmy związkiem 3 stowarzyszeń:
- Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
- Stowarzyszenia Sołtysów (byłego województwa konińskiego)
- Towarzystwa Samorządowego
 

Bank Żywności w Koninie jest członkiem-założycielem powołanej 27 czerwca 1997 Federacji Polskich Banków Żywności. Federację powołały Banki Żywności w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Koninie i Jaworze. Tylko te banki miały osobowość prawną - warunek konieczny do utworzenia nowej struktury.

Organizacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego (Wydział XXII Sądu Rejonowego w Poznaniu ul. Grochowe Łąki 6) dnia 5.11.2001 pod numerem KRS: 0000055996, a w 2004 r i otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

 W ciągu krótkiego czasu zbudowana została organizacja profesjonalnie zaspokajająca potrzeby innych organizacji pomocowych i opiekuńczych na terenie kilku powiatów. Jego administrację i obsługę stanowią 4 osoby. Zasadniczy ciężar pracy spoczywa na wolontariuszach - ludziach, którzy poświęcają swój czas i angażują się w różne formy pomocy, a w szczególności w czasie prowadzonych akcji. O potencjale tym niech świadczy już ponad 2000 osób, które corocznie uczestniczą w zbiórkach żywności, przygotowaniu  i rozwożeniu paczek dla dzieci z najbiedniejszych rodzin i w innych pracach.

W ciągu szesnastu lat działalności BŻ w Koninie:

* zebrał i rozdał potrzebującym 13.337.808 kg żywności o wartości prawie 39 milionów zł,
* przygotował 133.3854 paczki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin miast i wsi,
* zebrał z udziałem dzieci i młodzieży ze 150 szkół 147.852 kg różnych produktów  

  spożywczych,
* za 323.205 kg płodów rolnych (ziemniaki, warzywa, owoce) dostarczonych przez
   rolników zorganizowaliśmy 135 bezpłatnych wycieczek do miast dla 5.622 dzieci  

   wiejskich,    

* dziewięć razy uczestniczyliśmy w rozprowadzaniu żywności w ramach unijnego  

  programu pomocowego dla najbiedniejszej ludności Europy PEAD, rozdając

  potrzebującym w:  2004r - 182.208 kg, w 2005r. - 955.940 kg, w 2006r. - 1.456.606 kg

  żywności, w  2007r.- 1.274.768 kg żywności, w 2008r.-1.167.239 kg żywności, w 2009r.-

  1.676.364 kg żywności, w 2010r.- 1.676.364 kg żywności, w 2011r. 1.652.831 kg

  żywności, a w 2012r. rozprowadzimy 1.125.194 kg żywności.

 

  Za sumienną i profesjonalną działalność organizacja była wielokrotnie nagradzana

  i honorowana.

W minionych latach otrzymaliśmy lub uzyskaliśmy:

*  1999 rok - I miejsce w konkursie na najwszechstronniejszy bank żywności
   organizowanym przez FPBŻ i Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga;

* 2000 rok - II miejsce w konkursie na najlepsze rozwiązania dystrybucyjne
   organizowanym przez FPBŻ;

* 2001 rok - dwa pierwsze miejsca  w konkursie "Wolontariat" organizowanym
   przez FPBŻ w kategoriach: 
           - wolontariat najbardziej zaangażowany w prace banku żywności
           - prezentacja metodologii włączania wolontariatu indywidualnego i zbiorowego
              w prace banku żywności;

* 2001 rok - II miejsce w ogólnokrajowym konkursie "Porządnie Poza Rządem";

* 2001 rok - laureat konkursu Pro Publico Bono;

* 2002 rok - I miejsce w federacyjnym konkursie na dokumentowanie działalności
   banku żywności;

* 2002 rok - I miejsce w konkursie federacyjnym na dokumentowanie działalności
   banku żywności

* 2006 rok- wyróżnienie na Targach Organizacji Pozarządowych za przygotowane stoisko   wystawowe,

* 2006 rok- mamy swój udział w otrzymaniu głównej nagrody przez KSS w Koninie "Pro Publico Bono"

Każde zwycięstwo, to nie tylko satysfakcja, ale także określone pieniądze, tak bardzo potrzebne na bieżącą działalność.


Walne Zgromadzenie Członków jest organem uchwałodawczym, decydującym o zasadniczych kierunkach rozwoju, uchwalającym dokumenty normatywne i nadzorującym pracę Zarządu.

Zarząd na czele z prezesem Ireneuszem Niewiarowskim i dyrektorem Joanną Piekarczyk, kieruje bieżącą pracą organizacji. Do kompetencji Zarządu należy troska o skuteczne wcielanie w życie głównych kierunków działania organizacji i postanowień jej najwyższego organu. Zarząd odpowiada za codzienne życie organizacji, a głównie za sprawne i skuteczne pozyskiwanie żywności i racjonalny jej rozdział.                  

^ do góry

O nas działalność nasza oferta kogo wspieramy linki zbiórka żywności kontakt
Copyright © 2005 www.StudioGraficzne.com