ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Dzielimy się tym, co mamy

Akcja ta prowadzona jest jesienią i polega na zbieraniu ziemiopłodów wśród dzieci rolników w zamian za organizowaną jednodniową wycieczkę. Szkoła deklarująca udział w akcji zbiera po 100 kg ziemniaków od osoby. Gdy zbiórka jest zakończona odbieramy produkty ze szkoły i przekazujemy za pośrednictwem organizacji dla potrzebujących. Kolejnym etapem akcji jest zorganizowanie wycieczki dla dzieci ofiarodawców, do wybranej miejscowości. Dzieci otrzymują na niej bezpłatny posiłek, a także zwiedzają to, co najbardziej atrakcyjne w danej miejscowości.

Od początku istnienia Banku zebrano w ten sposób 355 151 kg ziemiopłodów, zorganizowano 151 wycieczek dla 6353 dzieci.