ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Powszechna zbiórka żywności w szkołach

Akcja organizowana przed światami wielkanocnymi w szkołach naszego regionu. Polega na zebraniu wśród uczniów żywności na wsparcie potrzebujących w okresie wielkanocnym. Każde dziecko, które chce przyłączyć się do akcji, przynosi w wyznaczonym przez dyrektora dniu wybrany produkt spożywczy aby ofiarować go na rzecz potrzebujących. Żywność zebrana w szkołach w części zostaje w szkole i może być przeznaczona na potrzeby swoich najuboższych uczniów, a w połowie trafia do Banku Żywności. Szkole, która zbierze najwięcej żywności w przeliczeniu na ucznia, w nagrodę fundujemy bezpłatną jednodniową wycieczkę.

 Akcja przyniosła 201 455 kg żywności, a udział w niej wzięło 1886 szkół.