ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

O Nas

Inicjatorem powstania organizacji był prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski. To on udzielił rodzącej się organizacji schronienia i pierwszej niezbędnej pomocy: lokalowej i finansowej. Od dnia powstania do dzisiaj pełni funkcję Prezesa. Natomiast budowaniem Banku, tworzeniem jego struktury, bazy materiałowej, zaplecza do prowadzenia codziennej działalności, zajmował się, powołany na dyrektora Zdzisław Kępa, który w 2006r po 10 latach solidnej pracy odszedł na zasłużoną emeryturę przekazując obowiązki nowo powołanej Pani Dyrektor Joannie Piekarczyk.

Praca zmierzająca do utworzenia organizacji rozpoczęła się faktycznie 1 września 1996 roku. Już 26 marca następnego roku Bank Żywności w Koninie uzyskał osobowość prawną, został bowiem zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Koninie.

Jesteśmy związkiem 3 stowarzyszeń:

  • Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
  • Stowarzyszenia Sołtysów (byłego województwa konińskiego)
  • Towarzystwa Samorządowego

Bank Żywności w Koninie jest członkiem-założycielem powołanej 27 czerwca 1997 Federacji Polskich Banków Żywności. Federację powołały Banki Żywności w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Koninie i Jaworze. Tylko te banki miały osobowość prawną – warunek konieczny do utworzenia nowej struktury.
Organizacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego (Wydział XXII Sądu Rejonowego w Poznaniu ul. Grochowe Łąki 6) dnia 5.11.2001 pod numerem KRS: 0000055996, a w 2004 r i otrzymała status organizacji pożytku publicznego.
W ciągu krótkiego czasu zbudowana została organizacja profesjonalnie zaspokajająca potrzeby innych organizacji pomocowych i opiekuńczych na terenie kilku powiatów. Jego administrację i obsługę stanowi 5 osób. Zasadniczy ciężar pracy spoczywa na wolontariuszach – ludziach, którzy poświęcają swój czas i angażują się w różne formy pomocy, a w szczególności w czasie prowadzonych akcji. O potencjale tym niech świadczy już ponad 2000 osób, które corocznie uczestniczą w zbiórkach żywności, przygotowaniu i rozwożeniu paczek dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.

Bank Żywności prowadzi również szereg działań edukacyjnych w zakresie walki z marnowaniem żywności. Organizuje warsztaty kulinarne dla beneficjentów pomocy żywnościowej, na których pokazuje możliwości wykorzystania produktów tak, aby unikać marnowania żywności, a także przekazuje wiedzę jak ograniczyć jej marnowanie poprzez świadome zakupy i właściwe wykorzystanie produktów znajdujących się w lodówkach. Działaniami edukacyjnymi obejmuje także młodzież szkolną organizując liczne konkursy, wycieczki i szkolenia w dziedzinie niemarnowana żywności.

Dodatkowo organizuje liczne zbiórki żywności, a także realizuje programy unijnej pomocy żywnościowej.

W ciągu 23 lat działalności Bank Żywności w Koninie przekazał potrzebującym 27 tys. ton żywności o wartości 84 mln zł.