ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD 2015)

Bank Żywności w Koninie przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
• pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

• warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
• warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
• programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
• warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje patnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

• dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań, • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
• oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
• kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz).

 1. DANE TELEADRESOWE ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH (OPL)
 • Umowa nr 1. Chrześcijańska Misja Społeczna “Teen Challenge” w Kole, ul. Rynek, 62-600 Koło
 • Umowa nr 2. Chrześcijańska Służba Charytatywna w Koninie, ul. Urbanowskiej 4, 62-500 Konin
 • Umowa nr 3. Towarzystwo Samorządowe w Rzgowie, 62-586 Rzgów
 • Umowa nr 4. Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin “Sokół” w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
 • Umowa nr 5. Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących i Niepełnosprawnych “Adiumentum” w Skulsku, ul. Sikorskiego 6, 62-560 Skulsk
 • Umowa nr 6. Stowarzyszenie “Kamyczek” w Cekowie, ul. Kamień 100, 62-834 Ceków
 • Umowa nr 7. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Sadlnie, 62-619 Sadlno
 • Umowa nr 9. Towarzystwo Rozwoju Gminy Dąbie, ul. E. Plater 1, 62-660 Dąbie
 • Umowa nr 10. Wilczyńskie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju w Wilczynie, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn
 • Umowa nr 11 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie, ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompolno
 • Umowa nr 12 Ochotnicza Straz Pożarna w Brudzyniu, Brudzyń 21, 62-720 Brudzew
 • Umowa nr 13 Towarzystwo Samorządowe o/Grzegorzew, 62-640 Grzegorzew
 • Umowa nr 14 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim, Plac Wolności 11, 62-530 Kazmierz Biskupi
 • Umowa nr 15 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/Stare Miasto
 • Umowa nr 16 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spoęłcznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa
 • Umowa nr 17 Stowarzyszenie “Nadzieja” w Malanowie, ul. Kaliska 2, 62-709 Malanów
 • Umowa nr 18 Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Kawniacach, Kawnice 37B, 62-590 Golina
 • Umowa nr 19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec
 • Umowa nr 20 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kleczewie, ul. Strażacka 1, 62-540 Kleczew
 • Umowa nr 21 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
 • Umowa nr 22 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra
 • Umowa nr 23 Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej “Młodzi Aktywni”, ul. Fikusowa 8, 52-502 Konin
 • Umowa nr 24 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

2. EFEKTY W 2014 ROKUplik

3. HARMONOGRAM PROWADZONYCH DZIAŁAŃplik

4.DOKUMENTY POPŻ W 2015 ROKU DO POBRANIA

– Logotypy programu, logotyp mniejszy / logotyp większy 
– Opis pod plakat plik
– Wzór informacji na stronę internetową plik
– Umowa Podprogram 2015 OPL plik
– Upoważnienie POPŻ 2015 plik
– Lista osób zakwalifikowanych do pomocy plik
– Ewidencja wydanych artykułów spożywczych plik
– Ewidencja przyjętych i wydanych art. spożywczych plik
– Skierowanie OPS plik
– Oświadczenie osoby bezdomnej plik
– Sprawozdanie kwartalne plik
– Sprawozdanie końcowe plik
– Zestawienie wskaźników na rok kalendarzowy 2015 i 2016r. plik

5. EFEKTY W 2015 ROKUplik

– Podsumowanie roku 2015, plik