ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Kogo wspieramy

Współpracujemy z każdą organizacją, która potrzebuje wsparcia żywnościowego dla swoich podopiecznych. Staramy się reagować na każdą sytuację, gdzie potrzebna jest pomoc żywnościowa. Wśród organizacji z nami współpracujących znajdują się:

  • świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne
  • domy dziecka, placówki rodzinne i opiekuńcze
  • domy pomocy społecznej
  • ośrodki pomocy społecznej
  • szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze
  • noclegownie i jadłodajnie
  • organizacje i zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • inne

W sumie Bank wspiera ponad 16 tys. podopiecznych przede wszystkim w powiatach Konin, Koło, Słupca, Turek. Co roku współpracujemy z ok. 150 instytucjami i organizacjami.