ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Program PEAD

Unijny program pomocy żywnościowej dla najbiedniejszej ludności Europy realizujemy od 9 lat, a ilość żywności dostarczonej potrzebującym stale wzrasta, stawiając przed organizacją nowe wyzwania. W 2004r. rozdysponowaliśmy 182.208 kg produktów, w 2005r.- 955.940 kg,  w 2006r.- 1.456.606 kg, w 2007 r- 1.274.768 kg żywności, w roku 2008r 1.167239 kg, w 2009r. – 1.676.364 kg żywności, w 2010r.- 1.368.882 kg żywności, w 2011r.- 1.652.831 kg żywności, a w 2012r.- będzie to 1.125.194 kg żywności. W przyszłym roku Program będzie realizowany na podobnych zasadach co w roku bieżącym, lecz po 2013r. zmieni się całkowicie jego formuła.