ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Zbiórka żywności w szkołach

Bank Żywności w Koninie zakończył prowadzoną po raz 16 akcję przedświątecznej zbiórki żywności w szkołach. Celem akcji było zebranie artykułów spożywczych z przeznaczeniem na świąteczne stoły dla osób najbiedniejszych. Założenia akcji wysłano do 286 szkół różnych typów w powiatach Konin, Koło, Słupca i Turek. Na nasz apel odpowiedziały 82 szkoły. 

Zbieraniu podlegały wszystkie produkty spożywcze, trwale zapakowane, mające długi termin przydatności do spożycia. W wyniku akcji zebrano 5.998 kg produktów, głównie mąki, makaronu, cukru, kaszy, ryżu, napojów i słodyczy, a także duże ilości warzyw. Część zebranej żywności pozostawiono w szkołach z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla rodzin biednych lub na dożywianie dzieci. Ostatecznie do magazynu Banku trafiło 4.794 kg żywności. 

Największy odzew na naszą akcję oraz najlepsze wyniki odnotowaliśmy w powiecie Konin, gdzie w zbiórce uczestniczyły 32 szkoły, które zebrały 2.377 kg żywności (także najwięcej w przeliczeniu na 1 ucznia – 0,32 kg). Tradycyjnie najmniej zebrali uczniowie samego Konina, którzy dostarczyli średnio na osobę 0,09 kg żywności. W ogólnej klasyfikacji szkół najlepsze wyniki uzyskała Szkoła Podstawowa w Siaszycach, która mając zaledwie 22 uczniów zebrała 200 kg produktów spożywczych, co w przeliczeniu na jednego ucznia daje średnią 9,09 kg. Wyniki zbiórki zawiera załącznik. 

Zgodnie z założeniami akcji, dla szkoły która zebrała w przeliczeniu na jednego ucznia najwięcej żywności (Szkoła Podstawowa w Siąszycach), Bank Żywności ufunduje bezpłatną jednodniową wycieczkę do wybranej przez szkołę miejscowości, a dla pierwszych 5 szkół, wg zajętego miejsca, przeznaczamy jogurty lub napoje dla ich uczniów i nauczycieli. Dla wolontariuszy-organizatorów zbiórki, wystawiliśmy odpowiednie rekomendacje. 

Zebrana żywność została rozdysponowana pomiędzy organizacje współpracujące z Bankiem Żywności, a za ich pośrednictwem trafiła do osób potrzebujących. Wszystkim dyrektorom szkół propagującym akcję i nauczycielom, którzy ją prowadzili, a przede wszystkim dzieciom-ofiarodawcom serdeczne dziękujemy za zaangażowanie i ofiarność.