ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Bank Żywności w Koninie zaprasza do udziału w „Wielkanocnej zbiórce żywności”

Bank Żywności w Koninie zaprasza do udziału w „Wielkanocnej zbiórce żywności”

W Banku Żywności w Koninie podsumowano efekty zapoczątkowane j z początkiem marca zbiórki na rzecz poszkodowanych wojną mieszkańców Ukrainy. Przystąpiono też do kolejnych działań pomocowych. W dniach 1–2 w sklepach odbędzie się tradycyjna „Wielkanocna Zbiorka Żywności”. Zgromadzone w jej trakcie produkty przekazane zostaną zarówno potrzebującym mieszkańcom subregionu konińskiego, a także przebywającym tutaj uchodźcom z Ukrainy.

Akcja pomocowa na rzecz poszkodowanym wojną mieszkańców Ukrainy zapoczątkowana została czwartego i piątego marca w konińskich sklepach. Przystąpili do niej wolontariusze, którzy zbierali produkty spożywcze, artykuły higieniczne i środki czystości. W samym tylko Koninie w ciągu dwóch dni zebrano dziewięć ton produktów. Po dokładnej selekcji i przepakowaniu wszystkie te artykuły trafiły do uchodźców przebywających w subregionie regionie, a także do potrzebujących na granicy polsko-ukraińskiej i w samej Ukrainie.

Decyzja o rozpoczęciu akcji podjęta została w kilka godzin po informacji o wybuchu wojny. Jak poinformowała dyrektor banku Joanna Piekarczyk Szybkie, w pierwszej zbiórce nie mogły wziąć udział wszystkie sklepy, ze względu na to, że zabrakło czasu na uzyskanie stosownych pozwoleń. Dlatego w dniach 1–2 kwietnia 2022 Bank Żywności zamierza przeprowadzić zbiórkę także tam, gdzie nie była organizowana wcześniej.
Banku Żywności w Koninie, wspólnie z Towarzystwem Samorządowym i Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów przeprowadziły ponadto zbiórkę pieniężną, a zebrana w jej trakcie kwota 12.950 zł za pośrednictwem UNICEF Polska przeznaczona została na potrzeby ukraińskich dzieci. Na rzecz Ukrainy kwestowano także w Koninie 26 marca w trakcie imprezy sportowej w Koninie organizowanej przez Klub Biegacza Aktywni Konin.
W efekcie marcowej zbiórki do magazynów Banku Żywności w Koninie trafiło ponad 100 ton żywności pochodzących ze zbiorki w sklepach oraz z darowizn placówek handlowych i producentów żywności. Z tego do 28 marca około 80 ton zebranych produktów zostało już rozdysponowane trafiając potrzebujących w Ukrainie, jak również na potrzeby obywateli tego kraju przebywających w Polsce. Ale to nie koniec pomocy, albowiem zapowiadane są kolejne dostawy.

Planowana w dniach 1–2 kwietnia tradycyjna „Wielkanocna zbiórka żywności” organizowana jest z myślą o potrzebach dotychczasowych beneficjentów, do których pomoc trafia za pośrednictwem współpracujących z bankiem organizacji pozarządowych, jak również do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w subregionie konińskim, stąd towarzyszące jej hasło: „Godne święta dla wszystkich”.
Podczas konferencji prasowej, stanowiącej okazję do podsumowania działań banku, jego prezes Ireneusz Niewiarowski i dyrektor Joanna Piekarczyk dziękowali za zaangażowanie i udzieloną pomoc wolontariuszom i licznym darczyńcom, którzy również świadczyli wsparcie rzeczowe, organizacyjne i logistyczne. Zebrane artykuły trafiły w szybkim tempie do potrzebujących dzięki życzliwości i ofiarności wielu firm i organizacji pozarządowych, w tym działających bezpośrednio przy ukraińskiej granicy i na obszarze Ukrainy, jak np. Fundacja Folkowisko, która od wybuchu wojny z grupy, skupiającej animatorów kultury artystycznej stała się grupą pomocową.

Zapraszamy do udziału w „Wielkanocnej zbiórce żywności”, tegoroczne szczególne okoliczności sprawiają, że wśród podarunków mile widziane są zarówno artykuły żywnościowe przydatne na świątecznym stole, a także artykuły przemysłowe przydatne w codziennym życiu osobom przebywającym z dala od rodzinnego domu i kraju.