ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Dla dzieci z Ukrainy

W siedzibie Banku Żywności w Koninie odbyła się konferencja prasowa na temat akcji ,,Pomóżmy dzieciom z Ukrainy”. Razem z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim , prezesem banku poprowadziła ją Joanna Piekarczyk, dyrektor banku. Senator odpowiedział na apel prezydenta Konina Józefa Nowickiego. 

– W akcji tej nie mogło zabraknąć banku, który zawsze pomaga ludziom w trudnej sytuacji. Prowadziliśmy już akcję pomocy powodzianom i mieszkańcom Gruzji. To jest podobna sytuacja do tej w jakiej Polska znalazła się w latach 80. i otrzymywała pomoc z Zachodu. Oprócz strony materialnej całej akcji bardzo ważna jest również strona duchowa, solidarność z ludźmi w potrzebie. W sumie akcja obejmie ok. 600 dzieci z terenów objętych walkami – powiedział prezes banku. Jak poinformowała Joanna Piekarczyk , bank przeprowadzi akcję od 14 do 16 maja . 

– Będziemy zbierać w sklepach żywność o przedłużonym terminie ważności, a także materiały biurowe. W akcję zaangażowanych będzie ok. 500 wolontariuszy, którzy będą pomagać w pakowaniu zakupów i oprócz tego prowadzić zbiórkę na terenie sklepów. Mamy nadzieję, że pomoc trafi do dzieci w czerwcu – powiedziała J. Piekarczyk. – Apelujemy do mieszkańców naszego regionu o solidarność z dziećmi, które cierpią z powodu walk prowadzonych na Ukrainie – dodał I. Niewiarowski. 

załączeniu pismo mera Czerniowiec do prezydenta Konina.