ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Ponad 6 tysięcy paczek dla dzieci

Ponad 6 tysięcy paczek dla dzieci

Po raz dziewiętnasty Bank Żywności w Koninie przeprowadził przedświąteczną akcję „Pogotowie św. Mikołaja”. Akcja zorganizowana została w Koninie oraz w 29 gminach wschodniej Wielkopolski, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz sponsorów, którzy wsparli nas finansowo jak i rzeczowo. 

Podstawą do przygotowania paczek dla dzieci, o których „zapomniał” św. Mikołaj było około 15 ton produktów zebranych podczas ogólnopolskiej zbiórki żywności prowadzonej przez Banki Żywności w dniach 28.11-30.11.2014r. Do paczek dodano również artykuły spożywcze zakupione dzięki ofiarności sponsorów. 

W wyniku akcji przygotowano w całym regionie 6.583 paczki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, w tym w Koninie 1605 paczek przygotowanych z 5702 kg żywności zebranej w konińskich sklepach. Również w okolicznych miejscowościach dzieci z ubogich rodzin otrzymały niespodzianki m.in. w Turku – 820 dzieci, Dąbiu 600 dzieci, Kaliszu 400 dzieci, Tuliszkowie 420 dzieci, w Kole i Słupcy po 200 dzieci. 
Paczki możliwe było do przygotowania dzięki zaangażowaniu 2118 wolontariuszy. W Koninie w akcję włączyli się uczniowie I i III Liceum, Gimnazjum nr 1,7, ZS Kopernik, ZS Budowlanych, wolontariusze z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, uczniowie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, a także harcerze ZHP. Paczki dostarczono dzieciom uczęszczającym do świetlic socjoterapeutycznych, podopiecznym Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, i innym organizacjom opiekującym się dziećmi, a także rozwieziono do domów. Podstawą do ustalenia adresów dzieci potrzebujących były listy z placówek zajmujących się opieką nad dziećmi, a także lista z dyżuru w Radio „ZET Gold”, gdzie radiosłuchacze zgłaszali rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej- do tych dzieci po wcześniejszej weryfikacji paczki zawieziono osobiście (ponad 150 paczek.) 

Wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom uczestniczącym w akcji „Pśw.M” wyrażamy serdeczne podziękowanie. Dziękujemy sponsorom, którzy odpowiedzieli na wystosowany apel i wsparli naszą akcję finansowo, co pozwoliło wzbogacić przygotowane paczki, a także za przekazane dary rzeczowe. Dziękujemy drukarni Trans-Druk za bezpłatne wydrukowanie materiałów do zbiórki, a także lokalnym mediom, głównie Radiu „ZET Gold”, za promowanie akcji oraz koordynatorom w gminach, którzy podjęli się przeprowadzenia akcji w ich miejscowościach. 

p.s W ciągu 19 lat działalności przygotowano 153.516 paczek w tym w Koninie 37.967 paczek.