ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

FEAD zamiast PEAD

FEAD zamiast PEAD

Przeciw marnowaniu żywności 

Bank Żywności w Koninie rozpoczął realizację nowego programu FEAD, który zastąpi realizowany dotychczas PEAD. W tej sprawie w Koninie odbyło się spotkanie z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych z terenu subregionu konińskiego. 

– Niestety liczba osób, którym będziemy mogli teraz pomóc zmniejszy się . Przykre to, ale konieczne. FEAD podnosi standardy w działaniach, co w przyszłości daje szanse uzyskać lepsza rezultaty – powiedział na spotkaniu Ireneusz Niewiarowski, prezes banku. 

– FEAD to pomoc żywnościowa, ale też inne działania. To główna zmiana. To muszą być działania związane z aktywizacją podopiecznych banków. Ogólny koszt programu to 46 760 175 zł. Banki w Wielkopolsce będą nieco w FEAD poszkodowane w stosunku do innych, bo działają tutaj aż 4 tego typu placówki – informuje Joanna Piekarczyk, dyrektor banku. 

Pomoc żywnościowa trafi do osób potrzebujących do 23 stycznia 2015 r. W ramach programu 2014 dystrybuowane będą: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa. Potrzebujący będą mogli otrzymać wszystkie te artykuły wyłącznie w paczkach żywnościowych. Ponieważ zmieniły się progi finansowe dla osób, które mogą się ubiegać o pomoc ( 813 zł osoba samotna i 684 zł osoba w rodzinie) ich liczba zmniejszy się o połowę. W ramach programu żywność trafi do 15 133 mieszkańców naszego regionu. 

– Paczka na jedną osobę to 7,3 kg i będzie zawierać : makaron, mielonkę, cukier, olej, mleko – mówi Joanna Piekarczyk. 

Szacuje się, że dzięki różnym działaniom do 2020 roku liczba osób znajdujących się trudnej sytuacji materialnej zmniejszy się o 1,5 mln. W załączeniu szczegóły programu FEAD. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa FEAD 2014pobierz plik