ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Dla organizacji bez podatku VAT

Senat przegłosował ustawę zwalniającą od podatku produkty spożywcze dostarczane organizacjom pożytku publicznego. Dotychczas zwolniona od podatku była wyłącznie darowizna dokonana przez producenta produktów spożywczych, po niniejszej nowelizacji zwolnienie obejmie wszystkie kategorie podatników. To bardzo ważna informacja dla np. banków żywności. 

23 lipca sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Poprawka ta zwalnia z płacenia podatku VAT od darowizn żywnościowych na rzecz organizacji pożytku publicznego wszystkich – to jest zarówno producentów, jak i dystrybutorów żywności. Do tej pory zwolnieni z niej byli jedynie producenci żywności. 26 lipca Sejm przegłosował i zaakceptował projekt nowelizacji. Istnieją realne szanse, że od października ustawa wejdzie w życie i będzie obowiązywać. 

Do tej pory zgodnie z art. 43 ust. dnia 11.03.2004r. ulga podatkowa dotyczy wyłącznie producentów żywności czyli np. piekarni. Dystrybutorzy żywności, byli np. sklepy nadal byli obciążani kosztami opodatkowania. Według nowelizacji ograniczenie to zniknęło. Otwiera to drogę wielu nowym, potencjalnym darczyńcom chętnym do przekazywania żywności organizacjom pożytku publicznego – takim jak Banki Żywności, na rzecz potrzebujących. W sytuacji sprzyjających przepisów wystarczy, że wśród przedsiębiorców pojawi się chęć i wola do pomagania. Od października sklepy bez dodatkowych kosztów, będą mogły przekazywać niesprzedane, pełnowartościowe produkty do Banków Żywności, skąd trafią do potrzebujących. 

Więcej