ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Informacje o opónieniu rozpoczcia programu POP 2019

Informacje o opónieniu rozpoczcia programu POP 2019

– Styczeń do dobry czas na podsumowanie działań Banku Żywności. Obliczyłem, że to już 23 konferencja prasowa dotycząca tego tematu – powiedział dziś na spotkaniu z dziennikarzami Ireneusz Niewiarowski, prezes banku w Koninie. 

Szanowni Państwo, 

1. Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. W załączeniu przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR. 

2. W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie. 

3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa. Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki -ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach. 

4. Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019

5. Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Państwa, jak i dla nas, a przede wszystkim dla Państwa podopiecznych. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy. 

W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Prezes przypomniał, że bank powstał dzięki Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów, Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Sołtysów i Towarzystwu Samorządowemu w 1996 roku. Później doszło do powołania Polskiej Federacji Banków Żywności, która dziś zrzesza 32 placówki w całym kraju. 

– Inicjatywa świetnie się rozwija. Mamy zapiany każdy kilogram. Cyfry są imponujące. Ubiegły rok to 1 418 357 kg rozdanej żywności wartej 7 506 209 zł. W sumie w ciągu 23 lat działania bank rozdał 26 587 128 kg żywności wartej 79 580 151 zł. Oprócz tego rozdał 175 tysięcy paczek, zorganizował 151 wycieczek. Pomagamy 15 600 podopiecznym. Gro żywności pochodzi z unijnej Pomocy Żywnościowej, a reszta od darczyńców. Nowość to warsztaty kulinarne dla ok. 10 procent podopiecznych. Oprócz tego rozdaliśmy w 2018 roku 7000 paczek w ramach akcji Pogotowie św. Mikołaja i zorganizowaliśmy dwa wyjazdy dla dzieci w ramach akcji Dzielimy się tym co mamy – wymienił prezes. 

Joanna Piekarczyk, dyrektor poinformowała o działaniach edukacyjnych banku. 

– Zorganizowaliśmy 166 warsztatów kulinarnych dla prawie 3 tysięcy podopiecznych. Zwracamy szczególną uwagę na niemarnowanie żywności, odpowiedni dobór produktów czy dietę dla osób starszych. Jeśli chodzi o paczki rozdawane w ramach Pogotowia św. Mikołaja też nastąpiła zmiana, bo od dwóch lat w Koninie głównie trafiają one do osób starszych, mieszkających samotnie – powiedziała J. Piekarczyk. 

Dyrektor podziękowała również firmom, instytucjom, które pomagają bankowi. 

– Dziękuję wszystkim sponsorom, szczególnie firmie Transdruk i Hortimex, a także producentom żywności i sklepom. Co ważne, nie moglibyśmy tego wszystkiego robić gdyby nie nasi wolontariusze , w sumie 2 tysiące osób – podkreśliła Joanna Piekarczyk. 

Dorobek rzeczowy BŻ w Koninie / .xls