ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Sprawozdanie z akcji PZZ

Bank Żywności w Koninie zakończył prowadzoną po raz 17 akcję przedświątecznej zbiórki żywności w szkołach. Celem akcji było zebranie artykułów spożywczych z przeznaczeniem na świąteczne stoły dla osób najbiedniejszych. Założenia akcji wysłano do ponad 200 szkół różnych typów w powiatach Konin, Koło, Słupca i Turek. Na nasz apel odpowiedziało 67 szkół. 

Zbieraniu podlegały wszystkie produkty spożywcze, trwale zapakowane, mające długi termin przydatności do spożycia. W wyniku akcji zebrano 6070 kg produktów, głównie mąki, makaronu, cukru, kaszy, ryżu, słodyczy. Część zebranej żywności pozostawiono w szkołach z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla rodzin biednych lub na dożywianie dzieci. Ostatecznie do magazynu Banku trafiło 5533 kg żywności. 

Największy odzew na naszą akcję oraz najlepsze wyniki odnotowaliśmy w powiecie Konin, gdzie w zbiórce uczestniczyły 27 szkoły, które zebrały 2603 kg żywności (także najwięcej w przeliczeniu na 1 ucznia – 0,50 kg). 

Zgodnie z założeniami akcji, dla szkoły która zebrała w przeliczeniu na jednego ucznia najwięcej żywności (Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie), Bank Żywności ufunduje bezpłatną jednodniową wycieczkę do wybranej przez szkołę miejscowości, a dla pierwszych 5 szkół, wg zajętego miejsca, przeznaczamy jogurty lub napoje dla ich uczniów i nauczycieli. 

Zebrana żywność została rozdysponowana pomiędzy organizacje współpracujące z Bankiem Żywności, a za ich pośrednictwem trafiła do osób potrzebujących. 

Dyrektorom szkół propagującym akcję i nauczycielom, którzy ją prowadzili, a przede wszystkim dzieciom-ofiarodawcom serdeczne dziękujemy za zaangażowanie i ofiarność