ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Pomoc potrzebującym do 2020 roku.

Rząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa” na lata 2014-2020. Do tej pory program nazywał się PEAD i jego głównym celem jest niesienie pomocy żywnościowej najbiedniejszym osobom w całej Europie. 

– Polska przystąpiła do programu w 2004 roku, jako jedna z pierwszych. I teraz PEAD zamienia się w FEAD, czyli europejski fundusz pomocy najbardziej potrzebującym. W Polsce będzie się on nazywać Program Operacyjny ,,Pomoc Żywnościowa”. Zabiegałem o to z senatorem Augustynem. Program obejmie w Polsce 2, 5 mln osób – mówi senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Banku Żywności w Koninie. 

Federacja Banków Żywności jest w gronie 4 organizacji pozarządowych, które będą realizować w 2014 Program Operacyjny “Pomoc Żywnościowa”. Realizować go będą również Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż. Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie będzie kierowane przez dostarczanie produktów spożywczych wysokiej jakości lub zapewnienie posiłku.

W latach 2014-2015 w pierwszej kolejności pomocą mają być objęte osoby, których dochody nie przekraczają 684 zł na członka rodziny lub 813 zł w przypadku osoby samotnej. W uzasadnionych przypadkach z pomocy będą mogły skorzystać osoby, które nie spełniają tego warunku. Od 2016 r. kryteria mogą ulec zmianie (nowe zasady będą ogłaszane w wytycznych). Program będzie realizowany w oparciu o cztery podstawowe operacje: dostawy żywności, dystrybucję żywności, działania na rzecz włączenia społecznego oraz działania dotyczące pomocy technicznej.

Program Operacyjny “Pomoc Żywnościowa” będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w proporcji: 85 proc. i 15 proc. Wstępna alokacja środków dla Polski na realizację programu w latach 2014-2020 wynosi 473 mln 359 tys. 260 euro, wkład krajowy to 83 mln 533 tys. 987 euro. – Bank Żywności w Koninie pomaga ok. 30 tyś. osób z subregionu konińskiego. Do tej pory rozdał 12 tysięcy ton żywności, około 100 tirów rocznie. Współpracuje z nami 120 organizacji. Pierwsze dostawy z nowego programu odbędą się we wrześniu. Teraz cały czas rozdajemy jeszcze zapasy z 2013 roku – poinformowała Joanna Piekarczyk, dyrektor banku. 

W załączeniu całość prezentacji nowego programu