ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Prezes Banku Żywności w Koninie kawalerem dziecięcego odznaczenia

Prezes Banku Żywności w Koninie kawalerem dziecięcego odznaczenia

Ireneusz Niewiarowski – społecznik, twórca Banku Żywności w Koninie dołączył do grona osób wyróżnionych Orderem Uśmiechu. 

O przyznaniu orderu zadecydowała międzynarodowa Kapituła podczas obrad, które odbyły się 28 października w Warszawie. Po rozważeniu wniosków otrzymanych od dzieci ogłoszono nazwiska sześciu wyróżnionych osób, a wśród nich założyciela i działacza naszej organizacji. Obok prezesa naszego Banku Żywności na liście odznaczonych znaleźli się również: Pietro Bartolo – lekarz z Lampedusy włoskiej wyspy na Morzu Śródziemnym, który od 26 lat kieruje jedyną na tej wyspie przychodnią, siostra Łucja (Eugenia Jakubowicz) – dyrektor i opiekun Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Piszkowicach, Elżbieta Małanicz-Onoszko – autorka i realizatorka Metody Ruchomych Kolorowych Nut, założycielka Fundacji “Latająca Akademia”, Aleksandra Pohorodecka – honorowa prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, inicjatorka i twórczyni wielu przedsięwzięć dedykowanych dzieciom oraz Marcin Gortat – wybitny sportowiec, koszykarz, filantrop i organizator pomocy dzieciom. Ireneusz Niewiarowski zainicjował współpracę wielu organizacji i środowisk w celu przeciwdziałania skutkom ubóstwa i niedożywienia, które najwięcej szkody przynoszą dzieciom. W tym celu w 1996 roku utworzył Bank Żywności w Koninie. Bank jest organizacją charytatywną. Niesie pomoc ludziom we współpracy z innymi stowarzyszeniami. Zajmuje się pozyskiwaniem i gromadzeniem, a następnie dystrybucją żywności. Zapobiegając jej marnotrawieniu, pomaga najbardziej potrzebującym. Koniński Bank jest członkiem-założycielem powołanej w 1997 r. Federacji Polskich Banków Żywności. Aktywność banków żywności w ramach federacji umożliwiła Polsce przygotowanie się do przyjęcia w latach 2004-2013 pomocy unijnej za pośrednictwem programu PEAD. Obecnie w ramach programu “Pomoc Żywnościowa” Bank nie tylko pomaga potrzebującym, ale na specjalnych warsztatach uczy dorosłych i dzieci racjonalnego wykorzystywania przekazywanych produktów. W całej swej historii, łącznie z artykułami zebranymi podczas własnych zbiórek (do połowy 2017 roku) Bank rozdzielił żywność wartości ponad 64 mln zł. Do najdłużej realizowanych inicjatyw Banku Żywności w Koninie należy “Pogotowie Św. Mikołaja”, w ramach którego przygotowywane są paczki świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin. W corocznych zbiórkach żywności, przygotowaniu paczek oraz w innych pracach związanych z działalnością banku uczestniczy około 2000 wolontariuszy. 

Ireneusz Niewiarowski był także pomysłodawcą oraz realizatorem wielu inicjatyw służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży środowisk wiejskich. W tym celu w ramach Towarzystwa Samorządowego stworzył Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego, który od 2001 roku pomaga finansowo zdolnym i aktywnym społecznie, ale niezamożnym uczniom i studentom. Fundusz wspiera swych stypendystów przez cały okres nauki na wszystkich szczeblach edukacji. Do tej pory wypłacił ponad 2300 stypendiów. Warto dodać, że “nasz” kawaler Orderu Uśmiechu – angażując w różnorodne działania na rzecz rozwoju lokalnego – wspierał wiele projektów służących rozwojowi bazy edukacyjnej i sportowej w małych miastach i na wsi. Od lat promuje zdrowy tryb życia, turystykę rodzinną i sport. Jest organizatorem imprez biegowych, stwarzających możliwości sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży.