ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

4500 paczek w ramach “Pogotowia św. Mikołaja”

4500 paczek w ramach “Pogotowia św. Mikołaja”

Akcja “Pogotowie św. Mikołaja” w roku 2017 przyniosła ponad 4500 paczek głownie dla osób starszych, samotnych, chorych. Akcje przeprowadzono w 28 gminach wschodniej wielkopolski oraz w Kaliszu. Paczki przygotowane zostały z produktów zebranych podczas “Świątecznej Zbiórki Żywności” w dniach 1-3. 12.2017r. przy zaangażowaniu ponad 1700 wolontariuszy. Adresy osób potrzebujących zostały przygotowane przez organizacje pozarządowe, OPS-y, a paczki przekazane podczas zorganizowanych kolacji wigilijnych lub rozwiezione osobiście przez BŻ pod adresy wskazane przez MOPS. Najwięcej paczek przygotowano w Koninie -ponad 1400, Turku-720, Tuliszkowie-360, Słupcy- 200, Kole-189, Kłodawie-196. Wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom serdecznie dziękujemy!!!