ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

To był dobry rok

To był dobry rok

26 stycznia w Banku Żywności w Koninie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca miniony rok.

W tym okresie za pośrednictwem 150 organizacji pozarządowych i 27 gmin z pomocy Banku skorzystało ponad 17 tysięcy podopiecznych. Łącznie w ramach wszystkich działań organizacji rozdano 1.648.817 kg żywności o wartości 7.902.751 zł. 
Jak poinformowała dyrektor Joanna Piekarczyk Bank wzbogacił się niedawno o nowy wózek widłowy elektryczny, który pozwala na usprawnienie prac magazynowych oraz rozładunku i ekspedycji produktów żywnościowych. Te zdolności pozwalają zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, jakimi są rosnące ilości artykułów żywnościowych przekazywane przez placówki handlowe zgodnie z ustawowymi zasadami przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Zakup sprzętu został sfinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W ramach prowadzonego od trzech lat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa przekazano 881.949 kg żywności. Z tej formy pomocy skorzystało ok. 17 tys. podopiecznych, zorganizowano ponad 100 warsztatów kulinarnych dla ponad 2000 osób korzystających z pomocy, w tym także z udziałem dzieci i młodzieży. Jak podkreślano z roku na rok wzrasta jakość i różnorodność przekazywanych w ten sposób produktów. 
W sztandarowej, cieszącej się ponad 20-letnią tradycją akcji pn. “Pogotowie św. Mikołaja” przygotowano 5.137 paczek w tym w Koninie 1408 paczki. Akcję przeprowadzono w 27 gminach. 
Jak podkreślił prezes Banku Żywności Ireneusz Niewiarowski, w minionym roku znacząco wzrosła liczba osób starszych, głównie samotnych i chorych, do których trafiły paczki przygotowane w ramach “Pogotowia”. 
Prezes I. Niewiarowski odpowiadał również na pytania dziennikarzy związane z odebranym 25 stycznia w Kawęczynie Orderem Uśmiechu. Mówiąc o tym, jak bardzo ceni sobie to dziecięce odznaczenie podkreślał udział i zasługi Banku Żywności w ocenie jego dokonań na rzecz dzieci i młodzieży oraz podziękował za to całej naszej bankowej rodzinie, w tym darczyńcom i wolontariuszom, w gronie których jest wielu młodych ludzi. Tylko w samym minionym roku we wszystkich działaniach Banku bezinteresownie uczestniczyło 2017 osób. 
Podsumowano również inne działania Banku, w tym akcje edukacyjne i promocję poszanowania żywności. W łączącej się z ich celami Wielkanocnej Zbiórce Żywności w 63 szkołach zebrano 5762 kg żywności, zaś w akcji “Podziel się Posiłkiem” w sklepach zebrano 11.623 kg żywności. 
Natomiast w ramach akcji zbierania ziemiopłodów w zamian za wycieczki szkolne zorganizowano 2 wyjazdy krajoznawczo-edukacyjne dla 79 dzieci. 
Uwzględniając bilans ubiegłorocznych działań całościowy dorobek Banku Żywności w Koninie w zakresie zebranej żywności osiągnął liczbę 25.164.830 kg, a ogólna wartość produktów przekazanych potrzebującym przekroczyła 72.031.664 zł.