ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Ireneusz Niewiarowski z Orderem Uśmiechu

Ireneusz Niewiarowski z Orderem Uśmiechu

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 25 stycznia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w gminie Kawęczyn w powiecie tureckim. To właśnie Samorząd Uczniowski tej szkoły wystąpił z wnioskiem do międzynarodowej kapituły o nadanie prezesowi Banku Żywności w Koninie tego zaszczytnego dziecięcego wyróżnienia. 

Na ceremonię pasowania przybyła społeczność uczniowska, przedstawiciele władz samorządowych Kawęczyn oraz zaprzyjaźnionych gmin i powiatów, delegacje organizacji pozarządowych których twórcą i działaczem jest laureat, w tym również pracownicy oraz wolontariusze i sojusznicy naszego Banku Żywności. 

Uroczystości przewodniczyła Halina Sroczyńska – wicekanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu wraz z członkinią Kapituły Dorotą Zawadzką w asyście przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 

W okolicznościowych laudacjach nie zabrakło słów odnoszących się do działań naszego Banku Żywności. Podkreślano, że dzieci oraz młodzież nie tylko korzystają z różnorodnych form pomocy kierowanej do nich za pośrednictwem naszej organizacji, ale również uczestniczą w jego inicjatywach i codziennej działalności, a praca ta jest dla nich jest autentyczną szkołą solidarności oraz empatii. Należy dodać, że Ireneusz Niewiarowski jest także prezesem Towarzystwa Samorządowego, które współtworzy nasz Bank oraz prowadzi Fundusz Stypendialny wspierający edukację dzieci i młodzieży z niezamożnych środowisk – głównie małych miast i wsi. Kawaler Orderu Uśmiechu jest ponadto pasjonatem biegania. Od lat promuje zdrowy tryb życia, turystykę rodzinną i sport. Poprzez swoje stowarzyszenia również wspiera działalność kulturalną na wsi. 

Takie osoby dają nam młodym wzór do naśladowania, abyśmy też bardziej dbali o innych, abyśmy angażowali się w działalność społeczną, uaktywniali i troszczyli o wspólne dobro – napisali uczniowie z Kawęczyna w liście skierowanym do Kapituły. 

“Przyrzekam być zawsze pogodnym i radość dzieciom przynosić” – to słowa przysięgi złożonej w Kawęczynie przez nowo pasowanego Kawalera Orderu Uśmiechu. Wypowiedział je w obecności kilkuset osób – i zgodnie z ceremoniałem – po wychyleniu pucharu soku z cytryny i uderzeniu w ramię łodygą kolczastej czerwonej róży. 

Dziecięca wdzięczność nie ma ceny – jeden uśmiech wart jest wszystkich innych – napisał w okolicznościowym przesłaniu Andrzej Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, który pełni funkcję kanclerza Kapituły Orderu Uśmiechu. 

Ireneusz Niewiarowski dziękując wnioskodawcom i Kapitule wyraził nadzieję, że otrzymane wyróżnienie przysłuży się do jeszcze lepszego kontynuowania podjętych przez niego dzieł. – Jestem wdzięczny wolontariuszom, darczyńcom i wszystkim, z którymi współpracuję. Ogromna liczba osób dołożyła się do tego orderu – podkreślił laureat. Przyznał też, że ma świadomość odpowiedzialności wiążącej się z tym wyróżnieniem i podtrzymuje zobowiązanie dalszej pomocy dzieciom i młodzieży, a zwłaszcza zwracania większej uwagi na ich potrzeby m.in. w działaniach Banku Żywności w Koninie. .

Finałem uroczystości był bogaty program artystyczny w wykonaniu Zespół Taneczny Gama z Kłodawy oraz grup artystycznych i solistów złożonych z uczniów i absolwentów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie. 

*** Order Uśmiechu przyznawany jest od 1968 roku. Nadawanie odznaczenia zainicjowała redakcja “Kuriera Polskiego”, a pierwszym jego kanclerzem była autorka książek dla dzieci Ewa Szelburg-Zarębina. To jedyne odznaczenie przyznawane na wniosek dzieci i młodzieży. Ireneuszowi Niewiarowskiemu wręczono legitymację nr 1020. Legitymację nr 1 otrzymał pół wieku temu wybitny poznański lekarz ortopeda Wiktor Dega. Legitymację nr 1000 w 2016 roku przyjął papież Franciszek. Odznaczeniem tym uhonorowani zostali m.in. Jan Paweł II i Dalajlama XVI, Nelson Mandela i wiele innych osób, zarówno tych na co dzień angażujących się w pracę z dziećmi, jak też wspierających troszczące się o nie instytucje i organizacje – m.in. wybitni pisarze i artyści, sportowcy, politycy, naukowcy, lekarze, pedagodzy i nauczyciele. Więcej informacji na stronie internetowej: orderusmiechu.pl