ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Zbiórka żywności w szkołach zakończona!

Zbiórka żywności w szkołach zakończona!

Bank Żywności w Koninie zakończył prowadzoną po raz 21 akcję “Przedświątecznej Zbiórki Żywności” w szkołach. Celem akcji było zebranie artykułów spożywczych z przeznaczeniem na świąteczne stoły dla osób najuboższych. Założenia akcji wysłano do ponad 200 szkół różnych typów w powiatach Konin, Koło, Słupca i Turek. Na nasz apel odpowiedziało 57 szkół. Zbieraniu podlegały wszystkie produkty spożywcze, trwale zapakowane, mające długi termin przydatności do spożycia. W wyniku akcji zebrano 5.671 kg produktów, głównie mąki, makaronu, cukru, kaszy, ryżu, słodyczy. Część zebranej żywności pozostawiono w szkołach z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących lub na dożywianie dzieci. Ostatecznie do magazynu Banku trafiło 5.273 kg żywności. Największy odzew na naszą akcję oraz najlepsze wyniki odnotowaliśmy w powiecie Konin – 19 szkół i Koło, gdzie w zbiórce uczestniczyło 18 szkół. Najwięcej żywności statystyczny uczeń ofiarował w powiecie Koło 0,76 kg, najmniej w Koninie 0,15 kg. 
Zgodnie z założeniami akcji, dla szkoły która zebrała w przeliczeniu na jednego ucznia najwięcej żywności (Szkoła Podstawowa w Górkach), Bank Żywności ufunduje bezpłatną jednodniową wycieczkę do wybranej przez szkołę miejscowości. 
Zebrana żywność została rozdysponowana pomiędzy organizacje współpracujące z Bankiem Żywności, a za ich pośrednictwem trafiła do osób potrzebujących. 


Dyrektorom szkół propagującym akcję i nauczycielom, którzy ją prowadzili, a przede wszystkim dzieciom-ofiarodawcom serdeczne dziękujemy za zaangażowanie i ofiarność.