ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności ustanowiony został w 1979 roku przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Jest obchodzony na całym świecie 16 października. Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.

Banki Żywności co roku świętują ten dzień – w całej Polsce odbywają  się wydarzenia edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości  nt. zjawiska marnowania żywności i promowanie sposobów rozwiązywania tego problemu. Organizujemy konferencje, spotkania, happeningi, warsztaty i pokazy kulinarne, kierowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci. Rozmawiamy o skutkach marnowania: ekonomicznych, ekologicznych i etycznych oraz uczymy  jak w życiu codziennym nie marnować jedzenia, wody, energii, czyli po prostu nie marnować naszej planety.