ZBIÓRKI ŻYWNOSCI

wspieramy ludzi niedożywionych 

Wsparcie NIW

Wsparcie NIW

Wydatkowano 10.000,00 zł dofinansowania na zakup paliwa do samochodów i środków ochronnych w ramach Pomocy Doraźnej PROO-5

Dzięki wsparciu NIW, Bank Żywności w Koninie w okresie pandemii mógł kontynuować pomoc żywnościową dla osób, które jej potrzebowały. Dzięki zwiększonym darowiznom żywnościowym i współpracy z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, mogliśmy dotrzeć z pomocą do tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, przede wszystkim do osób starszych, przebywających w kwarantannie.

W okresie pandemii, wsparcie udzielone przez Narodowy Instytut Wolności z konkursu PROO-5 Edycja 2020, pozwoliło na zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, maty dezynfekującej do magazynu. Zabezpieczyło pracowników Banku Żywności w Koninie w niezbędne środki, aby bezpiecznie mogli wykonywać swoje obowiązki przy dystrybucji żywności. Otrzymana dotacja pozwoliła przede wszystkim na pokrycie kosztów transportu darowizn żywnościowych jak też jej transport do odbiorców.