WSPIERAMY

osoby niedożywione i głodne

Wsparcie NIW

Wsparcie NIW

Wydatkowano 10.000,00 zł dofinansowania na zakup paliwa do samochodów i środków ochronnych w ramach Pomocy Doraźnej PROO-5

Dzięki wsparciu NIW, Bank Żywności w Koninie w okresie pandemii mógł kontynuować pomoc żywnościową dla osób, które jej potrzebowały. Dzięki zwiększonym darowiznom żywnościowym

Czytaj więcej
Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności ustanowiony został w 1979 roku przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Jest obchodzony na całym świecie 16 października. Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie

Czytaj więcej
Działania w czasie pandemii

Działania w czasie pandemii

W czasie zagrożenia zakażeniem koronawirusem wspieramy także ratowników medycznych, policję, straż, aby wesprzeć ich w walce z pandemią. Dziękujemy za pomoc w organizacji tych działań Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego UM w Koninie, a także za przekazane środki ochrony osobistej ?. Funkcjonujemy

Czytaj więcej
Pogotowie św. Mikołaja 2019

Pogotowie św. Mikołaja 2019

Kolejna akcja przygotowania paczek świątecznych zakończona! Dzięki zaangażowaniu ponad 450 wolontariuszy z konińskich szkół jak też organizacji pozarządowych paczki otrzymało 1400 osób potrzebujących, głownie osób starszych i samotnych. Paczki przygotowane zostały z produktów zebranych podczas zbiórki żywności w sklepach 29-30.11.2019r.,

Czytaj więcej